SPLOŠNI POGOJI

Podjetje izdela ponudbo na podlagi pridobljenih podatkov, ki jih posreduje naročnik.

S plačilom avansa na poslovni račun podjetja, se šteje da je naročilo s strani kupca sprejeto.

Rok veljavnosti je naveden na ponudbi.

Plačilni pogoji :(kreditna/debetna kartica, PayPal, gotovina):

     1.20 % predplačilo, 80 % pred montažo

     2.100% predplačilo

     3. po dogovoru

     

Z nakazilom stranka potrdi, da je seznanjena z vsebino ponudbe, s splošnimi pogoji poslovanja in se z njimi strinja.

Dobavni rok je določen s strani podjetja. Dobavni rok  začne teči po vplačilu predplačila, skladno s plačilnimi pogoji.

Dobavni rok se lahko podaljša v primerih:

    Višje sile.

    Razlogov na strani kupca.

    V primeru naknadnih sprememb naročila oziroma detajlov in materialov.

Kupec lahko dvigne in odpelje naročeno blago v lastni režiji, po predhodnem naročilu.

Pred odvozom ga mora pregledati in opozoriti podjetje na morebitne pomanjkljivosti, kasnejših reklamacij ne upoštevamo.

Kupec je dolžan ob prevzemu blaga dolžan le tega pregledati, ter dobavitelja takoj opozoriti na morebitne napake. V roku 2 dni od prevzema blaga pa mora posredovati pripombe tudi pisno na naslov dobavitelja. Kasnejših reklamacij ne upoštevamo.

Jamstvo izdelka pokriva kovinske noge in spoje posameznih lesenih delov. Ker je masivni les živ material je dovzeten na spremembe temperature in vlage. Izdelek mora biti ustrezno oddaljen od grelnih teles in ne sme biti izpostavljen preveliki ali prenizki vlagi v zraku, direktnemu soncu, ali veliki spremembi v temperaturi.
Ker ne moremo nadzirati kakšnim vplivom bo izdelek izpostavljen po dobavi za razpoke ali spremembe v lesu, razen na lepljene dele ne moremo nuditi jamstva.   

Vse zahtevke, ki se nanašajo na pravice naročnika iz naslova garancije in vse reklamacijske zahtevke, mora naročnik uveljaviti v pisni obliki Naročnik mora natančno opisati napako, poškodbo oziroma nepravilnosti, ki jo uveljavlja, in priložiti tudi fotografije.

Predmet  reklamacije ne more biti površinska nepravilnost, če ne vpliva na funkcionalnost.

Ko podjetje ugotovi, da je reklamacija upravičena, poda naročniku predlog za rešitev. Načini rešitve reklamacije so odprava napak na izdelku, zamenjava izdelka, izboljšanje  ali izstavitev dobropisa. Podjetje ne upošteva reklamacij zaradi napak, ki so nastale  zaradi neprimerne uporabe in vzdrževanja izdelkov ali nestrokovne montaže s strani naročnika ali tretje osebe. Če je reklamacija upravičena , se jo  podjetje obveže odpraviti v najkrajšem možnem času, to je v najkrajšem razumnem roku.

Na izdelke daje podjetje garancijski rok 12 mesecev od dneva prejetja. Proizvajalec se obvezuje, da bo v garancijskem roku na svoje stroške odstranil vse morebitne napake oziroma okvare za katere je samo odgovorno.

Garancija ne velja za mehanske poškodbe, odrgnine, ki so nastale po montaži ali dobavi, za neprimerno uporabo, čiščenje in vzdrževanje izdelkov.

Les je dar narave, zato raznolikost  v barvi in strukturi površin, ni razlog za uveljavljanje napak oziroma garancije. Les je naravni material, zato so manjša odstopanja tako v barvi, kot v strukturi- normalen pojav.

Proizvajalec bo odpravil napako na podlagi dogovora s kupcem, najkasneje v roku 45 dni od prejetja reklamacije.

Blago ostane v lasti podjetja do celotnega plačila.
Za izdelke po naročilu ni možno vračilo.

V primeru težav se naročnik poveže s podjetjem preko telefona  069 674 329  ali preko e-pošte info@art-decor.si

 

ARTDECOR, bo urejal spletne strani s potrebno skrbnostjo, da bi zagotovil točne informacije in ažurne podatke, kljub temu pa ne jamči in ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost in celovitost. Pridržujemo si pravico, da kadarkoli in na kakršenkoli način brez predhodnega obvestila spremenimo vsebino spletnih strani ter pravnih obvestil.

Uporabniki uporabljajo spletne strani na lastno odgovornost. ARTDECOR ne odgovarja za uporabo spletnih strani ali škodo nastalo zaradi pomanjkljivosti, napake vsebin na spletni strani, nedelovanja ali nedosegljivosti spletnih strani. ARTDECOR ali katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri pripravi in izdelavi spletnih strani, ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz dostopa ali uporabe informacij na teh spletnih straneh oziroma nezmožnosti dostopa/uporabe teh informacij ali zaradi kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

ARTDECOR ne odgovarja za vsebino, ki jo na spletni strani objavijo uporabniki spletne strani.

 

 

 

 

POLITIKA ZASEBNOSTI

ARTDECOR osebne podatke obdeluje in varuje v skladu z zahtevami mednarodnih in nacionalnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih ARTDECOR, Cvetanka Goli s.p. zbira od vas, ko se naročite na prejemanje vsebin kot so e-novice, vabila na dogodke ali podobno.

 

Upravljavec

Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov je:

ARTDECOR, Cvetanka Goli s.p.

Podpeška cesta 49b

1351 Brezovica

ID za DDV: 38888831

Matična številka: 9015043

 

Osebni podatki in namen njihove obdelave

 

V kolikor želite prejemati vsebine ARTDECOR, Cvetanka Goli s.p. se lahko prijavite ali odjavite na naslednje obdelave:

 

• občasne e-novice
• redne e-novice
• vabila na dogodke
• obvestila o posebnih akcijah in priložnostih
• publikacije

Z izpolnitvijo teh obrazcev, naročilnice, prijave oziroma registracije in potrditvijo posredujete ARTDECOR, Cvetanka Goli s.p. naslednje kontaktne podatke:

 

  1. ime

  2. priimek

  3. e-poštni naslov

  4. telefonsko številko

 

Kontaktne podatke, ki nam jih posredujete ob izpolnitvi oz. oddaji teh obrazcev, naročilnice, prijave oziroma registracije potrebujemo za obdelavo vašega naročila in za komunikacijo z vami glede konkretnih e-novic, dogodkov, obvestil o posebnih akcijah ali publikacij. ARTDECOR, Cvetanka Goli s.p. spoštuje vašo zasebnost in je zavezana, da pri zbiranju, hrambi in obdelavi osebnih podatkov ravna skrbno in v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. Ker obstajajo v spletnem informacijskem sistemu ARTDECOR, Cvetanka Goli s.p. povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na ARTDECOR, Cvetanka Goli s.p., ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh. Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo. ARTDECOR, Cvetanka Goli s.p. ne more v celoti izključiti morebitnega odtekanja ali zlorabe podatkov, saj so spletne tehnologije odprte za javnost in tako lahko žrtev računalniških vdorov in kot take nepredvidljive.

 

OPOZORILO: EU GDPR ne predpisuje posebnih tehničnih ukrepov varovanja identitete ponudnika spletne strani oz. upravljavca, kot tudi ne predpisuje izkazovanja identitete obiskovalca spletne strani. Zato so zahteve po varovanju osebnih podatkov do dopolnitve predpisa o varovanju in obveznosti izkazovanja identitete upravljavca prepuščene posamezniku, da se sam odloča ali verjame izkazani nezaščiteni identiteti upravljavca, ki naj bi jo upravljal. Upravljavec tudi ne jamči, da je lahko prepričan, da je strinjanje pridobil od posameznika, ki naj bi se strinjal s pogoji obveščanja, saj se posameznik proti upravljavcu v postopku potrjevanja ne identificira na enoličen in preverljiv način.

Seznam spletnih mest, ki jih upravlja upravljalec

 

Podjetje ARTDECOR, Cvetanka Goli s.p. upravlja naslednje spletne strani:

​​www.art-decor.si - predstavitvena spletna stran.

 

Soglasje

 

Osebne podatke, ki nam jih posredujete ob prijavi na e-novice, dogodkih, obvestilih o posebnih priložnostih ali publikacij in ostale produkte ARTDECOR, Cvetanka Goli s.p. obdelujemo z vašim jasnim in nedvoumnim soglasjem, ki temelji na členu 6 (1), (a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Z namenom izboljšave kakovosti naših produktov in storitev in za statistične namene, v zvezi z elektronskimi sporočili, ki vam jih pošiljamo, obdelujemo tudi podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih.

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov podate s tem, ko na spletnih straneh ARTDECOR, Cvetanka Goli s.p. na teh obrazcih, naročilnicah, prijavah oziroma registracijah vpišete svoje osebne podatke in se strinjate z vsako posamično obdelavo na katero pristanete. Pri vpisu osebnih podatkov ARTDECOR, Cvetanka Goli s.p. ne pogojuje privolitve v obdelavo pri obdelavah, kjer namen presega osnovni namen obdelave zaradi katere ste prišli na spletno stran.

 

Upravljavec ARTDECOR, Cvetanka Goli s.p. za obveščanje o spremembah pogojev poslovanja in spremembah politike zasebnosti uporablja storitev pošiljanja dokazljive elektronske pošte ali priporočeno regularno pošto. Zato boste o spremembah obveščeni na način, ki upravljavcu zagotavlja dokaz o pravočasni obveščenosti glede sprememb pogojev poslovanja oziroma politiki zasebnosti. Vse spremembe bodo objavljene tudi na spletni strani podjetja.

 

Osebne podatke za namene, kot ga določa veljavna zakonodaja in kjer ni potrebna privolitev, ker je pravna podlaga obstoječa zakonodaja (npr. hranjenje računov, sklenjenih pogodb in podobno) hranimo in varujemo v skladu z Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

 

Vaše pravice

 

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa ("pozabe"), pravico do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico do ugovora. Če mislite, da so vaše pravice na spletnih straneh podjetja ARTDECOR, Cvetanka Goli s.p. kakorkoli kršene se lahko obrnete na: Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta:gp.ip@ip-rs.si).

Čas hrambe osebnih podatkov

Vaše osebne podatke hranimo toliko časa, kolikor je to potrebno za namen pošiljanja vsebin novic, vabil na dogodke, publikacij. Rok hrambe osebnih podatkov se lahko razlikuje glede na veljavno sektorsko zakonodajo (npr. zakonodaja s področja davkov, računovodstva). V primeru, ko veljavna sektorska zakonodaja določa obvezne roke za hrambo osebnih podatkov, ARTDECOR, Cvetanka Goli s.p. izbriše osebne podatke po poteku z zakonom predpisanega obveznega roka.

 

Piškotki

Kaj so piškotki?

Piškotek je datoteka, ki shrani nastavitve spletnih strani. Spletna mesta piškotke shranijo v naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav in nastavitev, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Piškotki omogočajo spletnim stranem prepoznavanje, če je uporabnik že obiskal to spletno mesto in pri naprednih aplikacijah se lahko z njihovo pomočjo ustrezno prilagodijo posamezne nastavitve. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik - ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

Zakaj so piškotki potrebni?

Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev; najpogostejše funkcije e-poslovanja ne bi bile mogoče brez piškotkov. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletno stranjo je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje, brskanje po spletnih straneh pa je s tem bolj učinkovito in prijetno. Razlogov za uporabo piškotkov je več. Uporabljajo se za shranjevanje podatkov o stanju posamezne spletne strani (podrobnosti o prilagoditvah posamezne spletne strani), pomagajo pri izvajanju spletnih storitev (npr. spletne trgovine), pomagajo pri zbiranju statistik o uporabnikih in obiskanosti spletnega mesta, o navadah spletnega uporabnika , itd. S pomočjo piškotkov lahko torej ocenimo učinkovitost zasnove našega spletnega mesta. O priporočeni in dovoljeni uporabi piškotkov na spletnih straneh si lahko preberete tudi smernice informacijskega pooblaščenca za uporabo piškotkov, ki jih najdete tukaj.

 

Seznam piškotkov na naših spletnih straneh:

spletna stran piskotek trajanje opis
www.art-decor.si EuCookieLaw 1 leto
Shrani uporabnikove preference
www.art-decor.si Google Analytics 2 leti
Zabeleži razlikovanje med uporabniki in sejami

 

 

 

 

 

Piškotki, ki jih uporabljamo na naši spletni strani, ne zbirajo vaših dodatnih osebnih podatkov na katere niste pristali in s katerimi bi vas bilo mogoče osebno prepoznati. Piškotki ne morejo poškodovati vašega računalnika, tablice ali mobilnega telefona. Piškotki omogočajo delovanje naših spletnih mest in nam pomagajo razumeti, katere informacije so za obiskovalce najkoristnejši.

Priglasitev

 

Z uporabo teh spletnih mesta, kot so navedeni v seznamu spletnih mest, ki jih upravlja upravljavec se strinjate, da ta spletna mesta nastavijo piškotke na vašem računalniku ali mobilni napravi do preklica ali izbrisa do katerega imate pravico in jih v svojem brskalniku upravljate sami.

 

Upravljanje in brisanje piškotkov

Če želite spremeniti način uporabe piškotkov v brskalniku, vključno z blokiranjem ali izbrisom, lahko to storite z ustrezno spremembo nastavitev brskalnika. Za upravljanje piškotkov vam večina brskalnikov omogoča, da sprejmete ali zavrnete vse piškotke, sprejmete samo določeno vrsto piškotkov ali pa vas opozori, da stran želi shraniti piškotek. Piškotke, ki jih je brskalnik shranil, lahko tudi enostavno izbrišete. Če spremenite ali izbrišete brskalnikovo datoteko s piškotki, spremenite ali nagradite vaš brskalnik ali napravo, boste morda morali ponovno onemogočiti piškotke. Postopek za upravljanje in brisanje piškotkov se razlikuje od brskalnika do brskalnika. Če pri tem potrebujete pomoč, lahko pogledate v brskalnikovi pomoči uporabnikom.